Tổng quan

template PP

OMT được thành lập trên nền tảng nhân sự và kinh nghiệm đào tạo, tư vấn quản lý của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, với sự hỗ trợ khởi đầu của Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (the Global Competitiveness Facility) của Chính phủ Đan Mạch.

OMT là công ty tiên phong trong lĩnh vực đào tạo quản lý trực tuyến cho doanh nghiệp Việt Nam. Các khóa học trong chương trình OMT được thiết kế theo đặc thù của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp, mang lại lợi ích từ sự kết hợp giữa tri thức quản lý quốc tế, hiểu biết đặc thù địa phương và phương pháp đào tạo linh hoạt, giúp doanh nghiệp kiểm soát được ngân sách đào tạo và tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của mình.
OMT là đối tác quốc tế của Mạng lưới đào tạo trực tuyến Illinois (Illinois Online Network) tại Việt Nam và là thành viên của Chương trình tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources), do Quỹ Việt Nam cùng một số trường đại học danh tiếng của Mỹ khởi xướng và hỗ trợ.

Chia sẻ bài viết: